Vad är The Happy World Tour?

T H W T är en uppföljning till tidigare projekt Calle Wollgård genomfört, det tredje i ordningen. Calle har nu samlat ihop ett nytt team bestående av honom själv samt tjejerna Eva Eriksson och Lovisa Håkansson. Tillsammans ska de med start hösten 2016 cykla jorden runt till förmån för Happy Child Foundation. Starten sker på barnhemmet Muang Mai på Phuket i södra Thailand. På samma plats sker sedan målgången ett år senare. Detta efter att ha passerat 27 länder, fyra kontinenter och dryga 3 000 trampade mil.

Syftet med detta projekt är flera. Resan kommer innebära en ny insamling till barnhemmet där målet är att samla in minst ett års omkostnader för barnhemmet (ca 1,2 miljoner kronor).

Under större delen av 2014 genomförde Calle och tre vänner ett liknande äventyr då de cyklade från Sverige till barnhemmet i Thailand. De stötte då inte på en enda människa som ville dem illa, snarare tvärtom. Tack vare denna fantastiska upplevelse finns en tro om att världen och dess befolkning till största del är av god sort. Ett andra syfte och en röd tråd med denna resa blir därför att visa upp detta för allmänheten. Då mycket av det som rapporteras i media idag är av tråkig karaktär tror vi det är viktigare än någonsin att visa upp motsatsen, det vill säga att vår planet trots allt är en väldigt snäll och trivsam plats att befinna sig på.

Då cykel som de flesta vet är ett väldigt miljövänligt, hälsosamt och inte minst trivsamt sätt att ta sig fram på vill vi dessutom öka intresset hos så väl den svenska som internationella befolkningen vad gäller användandet av cykel som transportmedel.

På hemsidan hittar ni all information ni behöver om projektet. Här hittar ni även information om tidigare projekt, kontaktuppgifter, information om barnhemmet samt hur man skänker pengar. Bästa sättet att hålla er uppdaterade om vad som händer så väl före som under resan är att läsa vår blogg samt följa oss på Facebook, Instagram, Youtube och Twitter

Tveka inte att höra av er vid eventuella frågor.

Mvh,
Calle, Lovisa & Eva