Calle Wollgård har sedan 2008 på olika sätt engagerat sig i barnhemmet Muang Mai på Phuket, Thailand. Det hela började med volontärarbete hösten 2008 samt 2009.
Detta ledde så småningom till välgörenhetsprojektet Happy Walk som genomfördes under sju veckor i slutet av 2011.

Happy Walk

Happy Walk gick ut på att samla in pengar till ovan nämnda barnhem. Detta genom en vandring som tog sin start i Bangkok och som avslutades femtiotre dagar och hundra mil senare då Calle och de fyra vännerna Christoffer, Evelina, Sofia & Sofie passerade barnhemmets grind i byn Muang Mai. Projektet hade då samlat in närmare en kvarts miljon kronor. Pengar som oavkortat gick till barnhemmet i fråga.

Happy Tour 2014

Under större delen av 2014 genomfördes något som skulle komma att bli en fantastisk upplevelse för samtliga inblandade.
En idé som snabbt blev till ett projekt som återigen kombinerade äventyr med välgörenhet och som sedan blev vad man skulle kunna kalla för succé och samtidigt ett härligt minne för livet. Projektet stavades Happy Tour.

Tanken med Happy Tour var att återigen göra en insamling till förmån för stiftelsen Happy Child. Happy Child är en svensk stiftelse som står för en stor del av driften av barnhemmmet i Muang Mai, Phuket. Syftet blev därför att försöka samla in så mycket pengar som möjligt till stiftelsen och i slutändan till barnen i fråga. Detta genom en cykelresa. En ganska långa sådan…

Happy Tour tog oss med på en 1 780 mil lång cykelfärd med start i Sverige, genom ett böljande Europa och vidare till hettan i Centralasien, innan vi erövrade Kina för att slutligen gå i mål på barnhemmet i Muang Mai, Phuket.

Längst vägen fick vi, förutom en fantastisk naturupplevelse, träffa på mängder av fantastiska människor som bjöd gruppen på husrum, mat, vatten, frukt, vänliga ord, massor av leenden och skratt. Beteenden man inte är speciellt van vid hemifrån Sverige men som däremot var mer av en självklarhet för dessa människor. Något gruppen för evigt kommer bära med sig. Väl i mål, efter drygt 8 månader på sadeln, hade projektet samlat in närmare 370 000 kronor. Pengar som oavkortat gick till de behövande på barnhemmet.

Huvudkonceptet under resans gång var att privatpersoner, företag, organisationer med mera åtog sig att skänka en valfri summa pengar för varje mil som cyklades.
Tanken var hela tiden att så många som möjligt skulle bidra med mindre summor, istället för att några få skulle skänka en stor summa. Det är ju alltid roligare när fler känner sig delaktiga! Det föll sig minst sagt väl ut, då mängder av framför allt privatpersoner hörde av sig och ville skänka en slant.

Detta hjälpte gruppen då de kände att varje tramptag faktiskt inbringade pengar till barnhemmet.